Information om RUT-avdraget
Den 1 augusti 2016 inkluderas flyttjänster i RUT-avdraget. Här finner Du information från Skatteverket.

Våra tjänster

Vi erbjuder den högsta kvalitet och finess!

 • Bohagsflytt
 • Kontorsflytt
 • Magasinering
 • Transport av ömtåligt gods
 • Försäljning av flyttlådor
 • Piano och flygeltransporter
 • Arkivflytt
 • Möbeldistribution och montering
 • Motorcykeltransport
 • Kostnadsfri flyttbesiktning
 • Flyttkonsultation
 • Dokumentdestruktion

Bohagsflytt - med största omsorg

Åkeriets grund har alltid utgjorts av flyttningar. Satsningen på att utföra bohagstransporter av allra högsta kvalitet fortsätter ständigt. Yrkesskicklig, rutinerad och serviceinriktad personal, är vår allra viktigaste tillgång. Vi håller oss dessutom med alla moderna hjälpmedel, för att vara så effektiva som möjligt. Till packning av porslin och andra ömtåliga föremål använder vi packpapper och blåsfolie. Era hängande kläder transporteras i speciella klädgarderober av wellpapp och till stoppade möbler använder vi oss av specialanpassade sofföverdrag. Våra flyttningar är inte alltid billigast men vi garanterar däremot att flyttningen utförs professionellt och med största omsorg.

Kontorsflytt - effektivt och noggrant

Vi utför större och mindre flyttningar åt företag flera gånger per vecka. Under årens lopp har tekniken att utföra effektiva kontorsflyttningar finslipats. Vi monterar ner och ihop kontorsmöbler, helt efter kundens önskemål. Vi åtar oss även att flytta arkiv och bibliotek vilket ställer stora krav på vår yrkesskicklighet och noggrannhet.

Magasinering - varmt och säkert

Möbelexpressen AB, B & P Karlsson förfogar över ca 600 kvadratmeter lageryta. Där förvaras bohagen i boxar som rymmer 8 kubikmeter. I dem står möblerna torrt och dammfritt, i vårt larmade varmförråd.

Ömtåligt gods - vår specialitet

Genom åren har ett stort antal kunder anlitat oss för våra transporter av ömtåligt och besvärligt gods. Det kan röra sig om allt från motorcyklar till inredningar, snickerier, utställningar, storköksutrustning och gods till olika mässor. Vi emballerar föremålen direkt i flyttbilen och förankrar det noga. Tillverkarna spar på så vis både tid och miljö eftersom de slipper använda engångsmaterial.